FXTC

Fixed Trade Coin

收入统计

更新于 1550778714.870000


每日收入

$0

0.0000007

FXTC 0.33969322

每周收入

$0.02

0.0000049

FXTC 2.37785254

每月收入

$0.08

0.000021

FXTC 10.19

每年收入

$1.01

0.0002555

FXTC 123.99

市场统计

更新于 1550778714.870000

市值

0.27
1,076.36

价格

0.00000206
0.01

交易量

0
2.89

24小时行情

0.00%

市值

0.27
1,076.36

价格

0.00000206
0.01

交易量

0
2.89

24小时行情

0.00%

区块链统计

更新于 1550778714.870000

区块数

322,769

平均区块时间

1分 21秒

24小时区块数量

1,065

创世区块时间

1528338669

区块数

322,769

平均区块时间

1分 21秒

24小时区块数量

1,065

创世区块时间

1528338669

主节点统计

更新于 1550778714.870000

年收益率

7.73%
/ 4,721天

主节点价值

0.00330424
13.04

在线主节点数

17
/ 47

当前硬币供应量

132,427.166844
FXTC

锁仓量

27,268
FXTC

锁仓率

20.59%

主节点所需硬币数量

1,604
FXTC

主节点平均奖励时间

22分 59秒

年收益率

7.73%
/ 4,721天

主节点价值

0.00330424
13.04

在线主节点数

17
/ 47

当前硬币供应量

132,427.166844
FXTC

锁仓量

27,268
FXTC

锁仓率

20.59%

主节点所需硬币数量

1,604
FXTC

主节点平均奖励时间

22分 59秒

数据图表

更新于 1550778714.870000