FXTC

Fixed Trade Coin

收入统计

更新于 1544847974.840000


每日收入

$0.04

0.00001283

FXTC 1.04503924

每周收入

$0.29

0.00008981

FXTC 7.31527468

每月收入

$1.26

0.0003849

FXTC 31.35

每年收入

$15.3

0.00468295

FXTC 381.44

市场统计

更新于 1544847974.840000

市值

1.4
4,569.79

价格

0.00001228
0.04

交易量

0
1.64

24小时行情

+1.32%

市值

1.4
4,569.79

价格

0.00001228
0.04

交易量

0
1.64

24小时行情

+1.32%

区块链统计

更新于 1544847974.840000

区块数

247,427

平均区块时间

1分 12秒

24小时区块数量

1,192

创世区块时间

1528338669

区块数

247,427

平均区块时间

1分 12秒

24小时区块数量

1,192

创世区块时间

1528338669

主节点统计

更新于 1544847974.840000

年收益率

26.07%
/ 1,400天

主节点价值

0.01796564
58.69

在线主节点数

27
/ 46

当前硬币供应量

113,912.465676
FXTC

锁仓量

39,501
FXTC

锁仓率

34.68%

主节点所需硬币数量

1,463
FXTC

主节点平均奖励时间

32分 36秒

年收益率

26.07%
/ 1,400天

主节点价值

0.01796564
58.69

在线主节点数

27
/ 46

当前硬币供应量

113,912.465676
FXTC

锁仓量

39,501
FXTC

锁仓率

34.68%

主节点所需硬币数量

1,463
FXTC

主节点平均奖励时间

32分 36秒

数据图表

更新于 1544847974.840000