GFR

Golden Fever

收入统计

更新于 1553257293.360000


每日收入

$219.85

0.05443231

GFR 26.67

每周收入

$1,538.98

0.38102617

GFR 186.68

每月收入

$6,595.63

1.6329693

GFR 800.05

每年收入

$80,246.81

19.86779315

GFR 9,733.96

市场统计

更新于 1553257293.360000

市值

353.16
1,426,424.51

价格

0.00204108
8.24

交易量

10.45
42,206.06

24小时行情

+0.93%

市值

353.16
1,426,424.51

价格

0.00204108
8.24

交易量

10.45
42,206.06

24小时行情

+0.93%
Powered By 
 CoinGecko API

区块链统计

更新于 1553257293.360000

区块数

40,676

平均区块时间

1分

24小时区块数量

1,428

创世区块时间

1550797861

区块数

40,676

平均区块时间

1分

24小时区块数量

1,428

创世区块时间

1550797861

主节点统计

更新于 1553257293.360000

年收益率

973.4%
/ 37天

主节点价值

2.04108
8,244

在线主节点数

124
/ 124

当前硬币供应量

173,025.705471
GFR

锁仓量

124,000
GFR

锁仓率

71.67%

主节点所需硬币数量

1,000
GFR

主节点平均奖励时间

2小时 5分 2秒

年收益率

973.4%
/ 37天

主节点价值

2.04108
8,244

在线主节点数

124
/ 124

当前硬币供应量

173,025.705471
GFR

锁仓量

124,000
GFR

锁仓率

71.67%

主节点所需硬币数量

1,000
GFR

主节点平均奖励时间

2小时 5分 2秒

数据图表

更新于 1553257293.360000